Оръжия

Експлозиви
Гранати

Щетите от гранатите не са еднакви в целия им обсег на действие. Те са пълни само до половината от него, а след това се делят на две. Tъй като летят по парабола, те вадят -3 от Точност при мятане. При неуспех гранатата се отклонява на метри = разликата до нужния сбор.


Крио-граната
Цена 800
Тегло 1
Обсег на действие 8 метра
Щети 3 зара x 2
Всъщност това не е толкова оръжие, колкото противопожарно устройство. Създава силна нискотемпературна вълна която моментално потушава пламъците в диаметър от 8 метра. Освен това нанася щети на живи създания. В случая не броните,а дебелото облекло и термокостюмите предпазват повече.

Фрагментна граната
Цена 200
Тегло 1
Обсег на действие 10 метра
Щети 2 зара x 5
Най–евтиният вид граната. При взрив разпръсква със голяма скорост метални частици. Сравнително ефективна срещу живи създания, но срещу дроиди щетите намаляват с 6.

Термален детонатор
Цена 1000
Тегло 1
Обсег на действие 8 метра
Щети 3 зара x 5
Най-унищожителната ръчна граната, избретена на планетата Талезия. Съдържа нестабилният елемент барадиум. При взрив създава сферична експлозия от плазма, като всичко извън радиуса на действие остава напълно назасегнато.

Протонна граната
Цена 800
Тегло 1
Обсег на действие 10 метра
Щети 3 зара x 4
Граната с протонно ядро, която създава малка, но мощна ядрена експлозия в ограничен радиус.

Йонна граната
Цена 700
Тегло 1
Обсег на действие 4 метра
Щети 3 зара x 5; 2 зара Шок на дроиди
Граната, използвана основно срещу дроиди и механични устройства. При взрив създава сфера от високозаредена йонна енергия, която прекъсва връзките на всякаква електроника. На живи създания Нанася 3 Шок.

Димна/газова граната
Цена 200/ + газа
Тегло 1
Обсег на действие 15
Щети взависмиост от газа.
След детонация разпръсква определен вид газ в голям радиус. Ефективна в затворени пространства, иначе газа се разсейва за 1 зар рундове.


Фотонна граната
Цена 400
Тегло 1
Обсег на действие 15 метра
Щети няма
Използва светлинни фотони с голяма мощност, за да ослепи временно врага (за 1 зар рундове). Действа в широк спектър на светлината, което значи, че би заслепила и създания със инфрачервено и утравиолетово зрение. Докато си заслепен, важат правилата за пълен мрак (виж Видимост).

Лепкава граната
Цена 700
Тегло 1
Обсег на действие 4 метра
Щети няма
Граната, използвана основно от силите за сигурност. При взрив разпръсква лепкава пяна със здравина 40, която обездвижва попадналите в обсега й. За освобждаване от пяната трябва хвърляне за Сила при Тр:22. Пяната изчезва сама след около 5 минути.

Звукова граната
Цена 500
Тегло 1
Обсег на действие 10
Щети 2 зара х 3; +2 Шок на живи създания
Излъчва мощни вълни от звукова енергия, които удрят и зашеметяват жертвата. Предизвиква временна дезориентация, а за хуманоидните раси и нарушение в равновесието (-4 Баланс).

Биотик граната
Цена 600
Тегло 1
Обсег на действие 10 метра
Щети 4 зара x 2
Това е вид силен експозив, използван при минни операции.